Politica de confidențialitate

Introducere

 

DANONE PRODUCTIE SI DISTRIBUTIE DE PRODUSE ALIMENTARE SRL știe că sunteți interesați de modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt utilizate, recunoscând, în același timp, importanța protecției confidențialității. În conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) 2016/679 – Regulamentul general privind protecția datelor (denumit în continuare „GDPR”), prin această Politică de confidențialitate vă explicăm modul în care DANONE PRODUCTIE SI DISTRIBUTIE DE PRODUSE ALIMENTARE SRL colectează și gestionează datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când utilizați site-ul nostru web, www.nutricia-med.ro (“Site-ul”). Aceasta conține informații despre categoriile de date cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm, scopurile și modalitățile de prelucrare, temeiul juridic al prelucrării, perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal, eventualii destinatari ai acestora precum și drepturile care vi se recunosc.
Operatorul de date este DANONE PRODUCTIE SI DISTRIBUTIE DE PRODUSE ALIMENTARE SRL („DANONE PRODUCTIE SI DISTRIBUTIE DE PRODUSE ALIMENTARE SRL” sau „Operatorul”), cu sediul social în Str. Soldat Nicolae Cânea nr.140-160, Sector 2, Bucureşti, România, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/9619/1996, cod unic de înregistrare RO 8961927, tel. 021 242 45 25 , fax 021 242 45 16, e-mail: contact@nutricia-med.ro.
Prezenta Politică de confidențialitate a fost actualizată cel mai recent la data de 17.04.2022.

Principii de bază și angajamentul asumat privind confidențialitatea

 

În cadrul DANONE PRODUCTIE SI DISTRIBUTIE DE PRODUSE ALIMENTARE SRL ne-am asumat angajamentul de a vă proteja dreptul la confidențialitate. Obiectivul nostru îl reprezintă protecția tuturor datelor cu caracter personal pe care le deținem, gestionarea datelor dumneavoastră cu caracter personal într-un mod responsabil și asigurarea transparenței în practicile desfășurate. Încrederea dumneavoastră este importantă pentru noi. În acest sens, ne-am asumat respectarea următoarelor principii de bază:
• nu aveți obligația de a ne furniza date cu caracter personal solicitate de către noi. Cu toate acestea, în cazul în care optați pentru a nu ni le transmite, există posibilitatea ca noi să nu vă putem oferi anumite servicii sau produse;
• colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră se face în baza scopurilor exclusive definite în prezenta Politică de confidențialitate sau a celor specifice pe care vi le transmitem și/sau pentru care v-ați exprimat consimțământul;
• obiectivul nostru îl reprezintă colectarea, prelucrarea și utilizarea unui volum cât mai redus posibil de date cu caracter personal;
• în cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate în practică, intenționăm să le păstrăm cât mai exacte și actuale posibil.
• în cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm nu mai sunt necesare în scopurile prevăzute și nu ni se impune obligația legală de a le păstra, vom aplica toate măsurile necesare pentru a le șterge, distruge sau anonimiza permanent.
• datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi transmise, vândute, închiriate sau dezvăluite în alte scopuri decât cele prevăzute în prezenta Politică de confidențialitate.

Ce tip de date cu caracter personal colectăm?

 

Datele cu caracter personal pe care le colectăm sunt diferite, în funcție de scop, dar și de produsul sau serviciul pe care vi-l oferim. În general, putem colecta în mod direct de la dumneavoastră următoarele date cu caracter personal:


1. date cu caracter personal de contact, precum nume și prenume, adresă de e-mail, și număr de telefon;
2. date privind specializarea și nivelul de expertiză;
3. detalii din mesajele pe care le transmitem reciproc, care pot include informații referitoare la discuțiile avute pe serviciile tip chat, serviciile de asistență și/sau servicii asistență clienți;
4. istoricul de navigare, precum paginile accesate, data accesării, locația accesării și adresa IP.


De asemenea, putem colecta date cu caracter personal care vă aparțin, în mod indirect, în cazul în care:


1. distribuiți conținut pe paginile din mediile sociale, pagini de internet sau aplicații, conținut asociat produselor noastre sau ca răspuns la campaniile noastre promoționale din mediile sociale; sau
2. Citim sau colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal citind informațiile colectate de pagini de internet diferite (de exemplu, în cazul în care plasăm o reclamă pe o pagină terță de internet; prin accesarea acelei reclame noi putem primi informații despre dumneavoastră și despre alți vizitatori, în vederea calculării numărului de accesări și succesului reclamei respective), după cum este detaliat în Politica de Cookies.

 

De ce colectăm și utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

 

Motivele pentru care colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal sunt de a vă putea răspunde la solicitările pe care ni le adresați, de a vă oferi cele mai bune experiențe online, dar și un nivel de calitate superioară al serviciilor de asistență clienți. În mod special, putem colecta, deține, utiliza și dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

pentru a prelucra și a răspunde întrebărilor dumneavoastră sau pentru a vă contacta și vă transmite răspunsurile și/sau solicitările, atunci când ne contactați prin intermediul formularului de contact din Site, prin e-mail la adresa contact@nutricia-med.ro sau telefonic:
• Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru acest scop este realizată pe baza interesului nostru legitim în temeiul articolului 6 alineat 1 litera f) din GDPR. Interesul nostru legitim constă în oferirea de răspunsuri la intrebările și mesajele dumneavoastră și în menținerea evidențelor cu privire la corespondența purtată.
• Datele cu caracter personal prelucrate în aceste scop vor fi păstrate pentru o perioadă de maximum 3 ani de la data la care ni le furnizați.
pentru a ne dezvolta și îmbunătăți gama noastră de servicii și produse, mijloace de comunicare și funcționalitatea Site-ului:
• Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru acest scop este realizată pe baza interesului nostru legitim în temeiul articolului 6 alineat 1 litera f) din GDPR. Interesul nostru legitim constă în a înțelege nevoile și așteptările utilizatorilor cu privire la conținutul de pe Site-ul nostru și a ne îmbunătăți în mod constant activitatea precum și funcționalitatea Site-ului.
• Datele cu caracter personal prelucrate în aceste scop vor fi păstrate pentru o perioadă de maxim 1 an de la data colectării lor.
pentru a vă oferi posibilitatea de abonare la newsletter-ul nostru și a vă transmite informații și materiale informative cu caracter medical și științific, odată ce v-ați abonat la newsletter;
• Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru acest scop este realizată pe baza consimțământului dumneavoastră în temeiul articolului 6 alineat 1 litera a) din GDPR, consimțământ exprimat prin introducerea datelor cu caracter personal în secțiunea dedicată abonării la newsletter din Site și apăsarea butonului “TRIMITE”. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, prin apăsarea butonului de dezabonare din mesajele email primite de la noi.
• Datele cu caracter personal prelucrate în acest scop vor fi păstrate pe durata pentru care veți fi abonați la newsletter-ul nostru.
În cazurile în care colectăm și utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile mai sus menționate sau în alte scopuri, avem obligația de a vă informa în acest sens anterior sau la momentul colectării lor.
În cazurile necesare, vă vom solicita consimțământul pentru a prelucra datele cu caracter personal. În cazurile în care ne acordați consimțământul pentru activitățile de prelucrare, aveți dreptul de a-l retrage în orice moment.

Drepturile dumneavoastră

 

În cazul prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, dumneavoastră beneficiați de mai multe drepturi pe care le puteți exercita în orice moment. Vă oferim mai jos o scurtă prezentare a acestor drepturi:
Vă puteți exercita drepturile folosind următoarele modalități de comunicare:
• trimiterea unui e-mail la adresa următoare: contact@nutricia-med.ro ;
• trimiterea solicitării prin poștă, la adresa următoare: Str. Soldat Nicolae Cânea nr.140-160, Sector 2, Bucureşti, România.

Dreptul de acces
Aveți dreptul de acces, care vă permite să obțineți confirmarea că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de noi, precum și detalii relevante ale acestor activități de prelucrare.


Dreptul la rectificare
Dreptul la rectificare vă permite să modificați datele dvs. personale dacă acestea sunt incorecte.
Dreptul de retragere a consimțământului
În cazul în care v-ați exprimat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, vă puteți retrage consimțământul in orice moment.


Dreptul la portabilitatea datelor
Dreptul la portabilitate vă permite transferarea datele personale furnizate nouă către alt operator de date. Cu toate acestea, dreptul se aplică exclusiv în cazul în care:
a) prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră;
b) prelucrarea are ca scop executarea unui contract;
c) prelucrarea se efectuează prin mijloace automate;


Dreptul de ștergere a datelor cu caracter personal („dreptul de a fi uitat”)
Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră, în cazul în care:
datele dumneavoastră cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate; sau vă retrageți consimțământul acordat anterior în vederea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, nemaiexistând un temei legal în acest sens; sau
refuzați prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct; sau
refuzați prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în interese legitime ale DANONE PRODUCTIE SI DISTRIBUTIE DE PRODUSE ALIMENTARE SRL;
datele cu caracter personal nu sunt prelucrate legitim; sau
datele dumneavoastră cu caracter personal trebuie șterse în baza unei obligații legale.

Drept la restricționarea prelucrării
Aveți dreptul de a restricționa prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care:
nu aveți convingerea că datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră sunt exacte; sau datele cu caracter personal nu sunt legal prelucrate, și, în locul ștergerii lor, preferați să restricționăm prelucrarea; sau nu ne mai sunt necesare datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile colectării lor, dar le solicitați în vederea înaintării, exercitării sau apărării împotriva unei acțiuni în justiție; sau v-ați exprimat refuzul privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dar noi așteptăm confirmarea dacă interesele asociate refuzului le depășesc pe cele legitime referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră.


Dreptul la opoziție
Acest drept vă permite să vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale având ca temei interesul legitim al nostru sau un interes public, din motive legate de situația particulară în care vă aflați.
Dreptul de a formula o plângere
În cazul în care considerați că drepturile dvs. nu au fost respectate sau că nu ați primit din partea Operatorului un răspuns conform legii, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în București, Bd. G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod poștal 010336 sau să vă adresați instanțelor judecătorești competente.

Cum protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal

 

Înțelegem faptul că securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă. Depunem toate eforturile pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva utilizării necorespunzătoare, a interferenței, pierderii, accesării neautorizate, modificării sau dezvăluirii. Am implementat mai multe măsuri de securitate pentru a contribui la protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal. De exemplu, implementăm instrumente de control acces, sisteme firewall și servere sigure, cu criptarea datelor cu caracter personal.

Transmiterea datelor dumneavoastră cu caracter personal

 

În cazul în care transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal afiliaților sau altor organizații, ne asigurăm că procedăm astfel exclusiv în relația cu organizații care protejează și garantează acest tip de date, cu respectarea legislației cu privire la protecția datelor cu caracter personal în vigoare, în mod similar sau asemănător procedurilor proprii ale DANONE PRODUCTIE SI DISTRIBUTIE DE PRODUSE ALIMENTARE SRL. Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi transmise, vândute, închiriate sau dezvăluite în alte scopuri decât cele prevăzute în prezenta Politică de confidențialitate. Astfel, există posibilitatea de a transmite datele dumneavoastră unor categorii specifice de destinatari, cum ar fi: autorități publice, agenții de marketing, furnizorul nostru de servicii de găzduire a Site-ului, furnizorul nostru de servicii e-mail, consultanți juridici și din domeniul financiar/fiscal, inclusiv auditori.

Transfer internațional de date

 

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate în afara Spațiului Economic European (EEA). În cazul prelucrării în afara EEA, DANONE PRODUCTIE SI DISTRIBUTIE DE PRODUSE ALIMENTARE SRL va garanta că acest tip de prelucrare de date transfrontalieră este protejată prin măsuri corespunzătoare.
Măsurile aplicate de protecție a prelucrării de date transfrontaliere includ:
a) Clauze contractuale standard autorizate de Comisia Europeană. Aceste clauze contractuale standard asigură măsuri de protecție suficiente pentru respectarea normelor de conformitate și securitate prevăzute de GDPR; sau
b) Certificări prin care se atestă că terțele părți din afara EEA prelucrează datele cu caracter personal prin metode conforme cu GDPR. Aceste certificări sunt autorizate fie de către Comisia Europeană, o autoritate de supraveghere competentă sau un organism național competent de acreditare, în termenii GDPR.

Procese automate de luare a deciziilor și analiză de profil

 

De asemenea, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de analiză de profil, pentru a putea estima comportamentul dumneavoastră în cazul paginii noastre de internet sau produselor pentru care vă puteți manifesta interesele.
În cazul în care intenționăm să aplicăm aceste metode, vă vom informa cu siguranță în acest sens, oferindu-vă oportunitatea de a vă exprima refuzul în avans. De asemenea, ne puteți contacta pentru mai multe informații cu privire la un astfel de tip de prelucrare.

Cookies

 

De asemenea, colectăm date cu caracter personal despre dumneavoastră prin intermediul utilizării de cookies. Pentru a afla mai multe despre tipurile de Cookies pe care care le folosim, despre modul în care le folosim și despre datele care sunt colectate, va invităm să citiți Politica de Cookies.

Informații de contact

 

În cazul în care aveți întrebări sau observații cu privire la prezenta Politică de confidențialitate a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați prin intermediul adresei de e-mail contact@nutricia-med.ro.

Intră în Clubul Nutricia

EȘTI CADRU MEDICAL?

Acest website conține informații care se adresează numai cadrelor medicale.


SUNT NU SUNT