Termeni și condiții

Vă mulţumim că aţi accesat site-ul nostru web, www.nutricia-med.ro (“Site-ul”). Vă rugăm să citiţi cu atenţie termenii şi condiţiile de mai jos (“Termenii”) înainte de a utiliza acest Site. Site-ul aparţine companiei DANONE PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE DE PRODUSE ALIMENTARE SRL, cu sediul social în Str. Soldat Nicolae Cânea nr.140-160, Sector 2, Bucureşti, România, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/9619/1996, cod unic de înregistrare 8961927, tel. 021 242 45 25 , fax 021 242 45 16, contact@nutricia-med.ro. Prin utilizarea acestui Site, acceptaţi în mod expres Termenii conform cărora DANONE PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE DE PRODUSE ALIMENTARE SRL vă oferă accesul. Din când în când, DANONE PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE DE PRODUSE ALIMENTARE SRL, la libera sa alegere, poate modifica aceşti Termeni. În consecinţă, vă rugăm să recitiţi aceşti Termeni de fiecare dată când accesaţi sau utilizaţi acest Site. Oricând nu mai doriţi să acceptaţi aceşti Termeni, puteţi renunţa la a mai folosi acest Site.
DANONE PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE DE PRODUSE ALIMENTARE SRL, la libera sa alegere, poate organiza concursuri şi promoţii prin intermediul Site-ului, publicând la momentul potrivit informaţii cu privire la acestea, precum şi regulamentele ce vor conţine condiţiile în care se desfăşoară aceste concursuri şi promoţii. DANONE PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE DE PRODUSE ALIMENTARE SRL este singura îndreptăţită să decidă cu privire la obiectul, condiţiile de participare, premiile şi modalitatea de acordare a premiilor în cadrul acestor concursuri şi promoţii, în conformitate cu dispozițiile legislației române.
În cadrul acestor Termeni, cuvintele la singular includ pluralul, cuvintele la plural includ singularul, cuvintele care denotă genul masculin includ femininul, şi cuvintele care denotă genul feminin includ masculinul.

Drepturi şi obligații

 

DANONE PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE DE PRODUSE ALIMENTARE SRL se străduieşte să asigure acurateţea informaţiilor accesate prin intermediul Site-ului, însă nu garantează şi nu oferă nicio garanţie referitoare la acurateţea, valabilitatea sau caracterul complet al informaţiilor sau materialelor publicate pe Site.


DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

 

Site-ul, inclusiv (dar fără a se limita la) textul, conţinutul, programele software si tehnologiile folosite, imaginile video, muzica, sunetele, grafica, fotografiile, ilustraţiile, desenele, denumirile, logourile, mărcile şi alte materiale care se regăsesc pe Site (“Conţinut”) sunt protejate prin drepturi de proprietate intelectuală, incluzând drepturile de autor şi alte drepturi de proprietate industrială. Prin acceptarea acestor Termeni vă asumaţi în mod expres obligaţia de a respecta drepturile de proprietate intelectuală mai sus menţionate şi de a nu întreprinde nicio acţiune de natură să aducă atingere acestor drepturi şi titularilor lor.
În cazul în care aveţi cunoştinţă de orice încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală mai sus menţionate sau de utilizarea neautorizată a acestui Site sau a Conţinutului de orice persoană fizică sau juridică, vă rugăm să ne informați în scris în cel mai scurt timp prin folosirea datelor de contact mai sus precizate.

DREPTURI DE LICENŢĂ ŞI DE DESCĂRCARE

 

Prin acceptarea acestor Termeni vă asumaţi obligaţia de a utiliza Site-ul în conformitate cu aceştia şi nicio prevedere din aceşti Termeni sau de pe Site nu va fi interpretată ca oferindu-vă alte drepturi sau drepturi suplimentare în legătură cu Site-ul sau Conţinutul acestuia. Astfel, sunt complet interzise următoarele operaţiuni: descărcarea, copierea, reproducerea, compilarea, dezasamblarea, distribuirea, publicarea, afişarea, modificarea sau descărcarea făcută cu scopul de a crea opere derivate, licențierea, sub-licențierea, transmiterea sau exploatarea într-un alt mod orice parte a Conţinutului acestui Site.
În plus, este interzis să oferiţi spre vânzare direct sau indirect în tot sau în parte Site-ul sau Conţinutul acestui Site. Nu aveţi dreptul să includeți nicio parte a acestui Site sau a Conţinutului său ca parte dintr-un alt site, sau ca o adresă de conectare hipertext la internet sau într-un alt mod. Site-ul şi Conţinutul acestuia nu pot fi utilizate pentru a construi o bază de date de orice fel, şi nici nu puteţi stoca Site-ul sau Conţinutul acestuia (total sau parţial) într-o bază de date pentru a-l putea accesa dumneavoastră sau un terţ sau pentru a distribui orice bază de date de pe un website care conţine total sau parţial acest Site sau elemente ce aparţin Conţinutului acestuia.

Permisiuni

 

Dacă doriţi informaţii referitoare la modul în care puteţi obţine acordul DANONE PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE DE PRODUSE ALIMENTARE SRL de a utiliza Conţinutul sau de a realiza o legătură de la site-ul dumneavoastră către acest Site, trimiteţi cererea dumneavoastră la contact@nutricia-med.ro.


COOKIES


Acest website folosește Cookies, care sunt fișiere de mici dimensiuni, formate din litere și numere, ce sunt stocate pe calculatorul dumeavoastră, dispozitivul mobil sau pe un alt echipament de pe care se accesează Internetul.
Câteva date personale pot fi colectate de aceste Cookies. Pentru a afla mai multe despre tipurile de Cookies pe care care le folosim, despre modul în care le folosim și despre datele care sunt colectate, va invităm să citiți Politica de Cookies.

Prelucrarea datelor personale

 

Datele dumneavoastră personale colectate prin intermediul acestui Site vor fi prelucrate în conformitate cu Politica noastră de confidențialitate, care poate fi accesată aici și care este incorporată în acești Termeni ca referință.

Contribuții la DANONE PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE DE PRODUSE ALIMENTARE SRL sau la site

 

DANONE PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE DE PRODUSE ALIMENTARE SRL nu revendică proprietatea asupra niciunei informaţii pe care o veţi trimite sau o veţi posta pe Site (“Contribuție”). Cu toate acestea, DANONE PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE DE PRODUSE ALIMENTARE SRL are dreptul de a elimina orice Contribuţie care încalcă aceşti Termeni sau care este considerată de DANONE PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE DE PRODUSE ALIMENTARE SRL ca fiind ofensatoare, aducând atingere bunelor moravuri sau prevederilor legislației române în vigoare. Prin acceptarea acestor Termeni, acordați DANONE PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE DE PRODUSE ALIMENTARE SRL şi succesorilor acesteia dreptul de a utiliza, copia, distribui, transmite, pregăti opere derivate din, prezenta în public, interpreta în public orice Contribuţie. Drepturile de mai sus sunt acordate DANONE PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE DE PRODUSE ALIMENTARE SRL cu titlu gratuit. Înţelegeţi şi sunteţi de acord că Contribuţia dumneavoastră poate fi transmisă prin diferite reţele şi modificată astfel încât să se conformeze şi să se adapteze la cerinţele tehnice. Prin trimiterea / postarea pe site a unei Contribuții, garantați că sunteți îndreptățit a ne acorda toate drepturile prevăzute la acest alineat, fie pentru că sunteți autorul Contribuției fie pentru că ați obținut acordul autorului de a ne transmite toate drepturile prevăzute la acest alineat. Astfel, sunteți singurul răspunzător împotriva oricărei revendicări și pretenții pe care un terț ar putea să o aibă față de DANONE PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE DE PRODUSE ALIMENTARE SRL cu privire la drepturile cedate de către dumneavoatră în baza prezentului alineat.
Orice alt material, informaţie sau idee pe care o transmiteţi către DANONE PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE DE PRODUSE ALIMENTARE SRL, prin orice mijloc, poate fi diseminată sau utilizată de către DANONE PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE DE PRODUSE ALIMENTARE SRL fără compensaţii sau răspundere faţă de dumneavoastră, indiferent de scop, inclusiv, dar fără a se limita la dezvoltarea, producerea şi comercializarea produselor sale. Această prevedere nu se aplică datelor personale care vă privesc, inclusiv fotografiilor (incluzând mențiunile ataşate acestora) postate pe Site.

Nicio garanție

 

Fără a aduce atingere celor de mai sus şi cu respectarea prevederilor legale aplicabile, Site-ul şi Conţinutul acestuia sunt oferite “aşa cum sunt” excluzând orice garanţie, expresă sau tacită, din partea DANONE PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE DE PRODUSE ALIMENTARE SRL cu privire la acurateţea, valabilitatea şi caracterul complet al informaţiilor furnizate pe Site. DANONE PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE DE PRODUSE ALIMENTARE SRL nu îşi asumă responsabilitatea / răspunderea pentru funcţiile disponibile pe Site şi nu oferă garanţia că Site-ul va funcţiona neîntrerupt sau fără erori sau că eventualele defecte vor fi corectate. DANONE PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE DE PRODUSE ALIMENTARE SRL nu garantează că Site-ul este compatibil cu echipamentul din calculatorul dumneavoastră, cu dispozitivul mobil sau alt echipament de pe care accesați Site-ul sau că Site-ul sau serverul pe care acesta este instalat nu are erori sau viruşi de tip „macro”, „troian” , sau de orice alt tip şi DANONE PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE DE PRODUSE ALIMENTARE SRL nu este responsabilă pentru nicio defecțiune care se poate produce în urma unui astfel de atac precum și nici pentru vreo inadvertență sau informație eronată prezentată pe Site. DANONE PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE DE PRODUSE ALIMENTARE SRL nu poate fi ținută responsabilă pentru informațiile furnizate de dumneavoastră sau de terţi. De asemenea, DANONE PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE DE PRODUSE ALIMENTARE SRL nu poate fi ținută responsabilă pentru calitatea sau continuitatea disponibilităţii liniilor telefonice şi a echipamentelor pe care le utilizaţi pentru a accesa acest Site.
Acești Termeni nu aduc atingere drepturilor dumneavoastră legale ca şi consumator.

Limitarea răspunderii

 

Admiteţi că utilizaţi Site-ul, inclusiv Conţinutul acestuia, pe propriul dumneavoastră risc. Dacă sunteţi nemulţumit de acest Site, de Conţinutul acestuia sau de aceşti Termeni, astfel cum pot fi modificaţi din când în când, aveţi posibilitatea de a renunţa să utilizați acest Site.
DANONE PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE DE PRODUSE ALIMENTARE SRL nu va fi în nici un caz responsabilă faţă de dumneavoastră sau altă persoană fizică sau juridică pentru nicio daună sau prejudiciu ce ar putea să apară ca urmare a utilizării Site-ului sau a Conţinutului acestuia.
Site-ul poate conține trimiteri către alte website-uri pentru utilizarea cărora se vor aplica termenii și condițiile de utilizare specifice acelor website-uri. DANONE PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE DE PRODUSE ALIMENTARE SRL nu va fi în niciun caz responsabilă și nu își asumă nicio obligație pentru conținutul respectivelor website-uri și nici pentru eventualele prejudicii suferite ca urmare a accesării website-urilor către care se face trimitere pe Site.

Legile şi regulamentele locale

 

Acest Site nu este direcţionat către nicio persoană din nicio jurisdicţie în care, din orice motiv, publicarea sau folosirea sa este interzisă. Cei cărora li se aplică astfel de interdicţii nu trebuie să acceseze site-ul. DANONE PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE DE PRODUSE ALIMENTARE SRL nu garantează că Site-ul sau conţinutul acestuia sunt adaptate pentru a fi utilizate în conformitate cu legile locale din toate jurisdicţiile. Cei care accesează Site-ul o fac din proprie iniţiativă şi sunt responsabili de respectarea legilor sau regulamentelor locale aplicabile în statul de unde este accesat Site-ul.

Despăgubiri

 

În calitate de utilizator al Site-ului, sunteți de acord să despăgubiţi, apăraţi şi să eliberaţi de răspundere pe DANONE PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE DE PRODUSE ALIMENTARE SRL şi pe orice angajat, reprezentant şi agent al acesteia împotriva oricăror acţiuni, cereri sau alte proceduri îndreptate împotriva DANONE PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE DE PRODUSE ALIMENTARE SRL sau a oricărui angajat, reprezentant şi agent al acesteia de un terţ, în măsura în care o astfel de cerere, acţiune sau procedură îndreptată împotriva DANONE PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE DE PRODUSE ALIMENTARE SRL şi a oricărui angajat, reprezentant şi agent al acesteia se bazează sau provine din:
• utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului;
• încălcarea de către dumneavoastră a acestor Termeni;
• nerespectarea de către dumneavoastră a dreptului de proprietate intelectuală a unui terţ sau a dreptului la imagine;
• postarea pe Site a unei Contribuţii care calomniază, defăimează, sau afectează în orice mod;
• ştergerea, adăugarea, modificarea sau orice utilizare neautorizată de către dumneavoastră a acestui Site;
• orice informaţie sau Contribuţie falsă furnizată sau postată de dumneavoastră pe Site.

Renunțare

 

Neexercitarea de către DANONE PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE DE PRODUSE ALIMENTARE SRL a dreptului la despăgubire în cazul unei încălcări a obligaţiilor care vă revin ca urmare a acceptării acestor Termeni nu va fi interpretată ca o renunţare a DANONE PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE DE PRODUSE ALIMENTARE SRL la exercitarea dreptului la despăgubire.

Independența prevederilor

 

Prevederile acestor Termeni sunt independente. Dacă una dintre prevederile acestor Termeni este considerată ilegală, inaplicabilă sau se află in conflict cu legea română, validitatea prevederilor rămase nu va fi afectată. Orice prevedere ilegală, inaplicabilă va fi înlocuită cu o prevedere care este valabilă și aplicabilă și care exprimă intenția inițială a prevederii neaplicabile.

Legea aplicabilă și jurisdincția

 

Prezenţii Termeni sunt guvernaţi de legea română. Eventualele litigii ce decurg din folosirea acestui Site / din aplicarea acestor Termeni se vor soluționa pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiul va fi înaintat spre soluționare instanței judecătorești competente din București, România.

Contact

În cazul în care aveți întrebări / nelămuriri cu privire la acești Termeni, puteți să ne contactați aici: contact@nutricia-med.ro.

Data intrării în vigoare

Acești Termeni au fost actualizați în data de 17.04.2022.

Intră în Clubul Nutricia

EȘTI CADRU MEDICAL?

Acest website conține informații care se adresează numai cadrelor medicale.


SUNT NU SUNT